FANDOM


Veverka (laťin. Veverus rišochlpus, Sloven. stromokocúr) je cicavec žijúci na stromoch. Viskituje sa v Severnej Amerike, Európe a Afrike.

Zachod

ňjektorje veverički sú velmi inťeligentňje a napodobňujú správaňja ludí

Opis Edit

Veverka je asimetrická, čiže je asi 1 meťer dlhá, meťer visoká a meťer široká. V maťemaťike existuje aj vzorec na vípočet veverice:

a•a•a = veverka na treťju ve•ve = veve-rka

Poddruhi Edit

Veverka sa ďelí na ňjekolko poddruhou:

veverka hrdzavá (veverus ferumus) - jej názou je odvoďení od toho, že žije na šrotoviskách v Írsku

veverka hňedá (veverus fekalus) - žije v blízkosťi kanálou, preto sa jej hovorí aj veverka osratá

veverka čjerna (veverus černochus) - žije v uholních šachtách

veverka africká (veverus africanus) - žije v africkích pralesoch. Vidáva charakťerisťickí rev, ktorí sa dá lahko pomíliť s revom leva alebo leoparda

Potrava Edit

"Ta to skače po stromóch a ta luska orechi, mrcha jedna!"

- Nora Mojsejová

Medzi ludmi je rozšírená domjenka, že veverki sa živja orješkamí. Je to však len populárni blud. Veverka je od prírodi mesožravec. Živí sa vtákmi, ich mláďatamí a vlastňe všetkimí tvormi, ktorje žijú na stromoch. Africkí poddruh žere aj opice. Často sa stáva, že veverka zožere všetko na svojom strome a ňemá čo jesť. V tom prípaďe zljeza na zem a žere ruozňe hlodavce, mački, psi, srnce, jeleňe, ňjekedi aj vlki a medveďe. V Afrike a Inďii dokonca obviňujú ruozňe mačkovitje šelmi zo zmiznuťja ludí, hoci ňeveďja, že v skutočnosťi za tím boli veverki.

Ako bojovať s veverkamí Edit

Z viššje uveďeních rjadkou o potrave veverák viplíva, že veverki sú ňebezpečňje aj pre človeka. V ňjektorích oblasťjach kvuoli ňim platí pravidlo, že bez zbraňe do lesa aňi na krok. V tom prípaďe, ak stretňeťe vevericu, je potrebňje strjelať už z ďjalki skuor, ako si ona všimňe vás. V prípaďe boja ťelo-na-ťelo je však potrebňje kopnúť do hlavi a rozkroku podla toho, v akej sa nachádza polohe, napr. 69, 87, 23... Tjeto polohi sa však určujú len u veveríc s krvnou skupinou A poziťív. V prípaďe pohriznuťja alebo poškrabaňja je nutňje okamžiťe vihladať pomoc lekára. Veverice toťiž prenášajú ruozňe nákazlivje chorobi, napr. AIDS, tuberkulózu, vtáčju chrípku ,prasacju chrípku ,HIV atď. Ňjektorje prenášajú aj žltačku tipu D ( sú známe aj prípadi kedi človeka nakazili aj kvapavkou, sifilisom či dokonca nimfomáňiou).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki