FANDOM


Veverka (laťin. Veverus rišochlpus, Sloven. stromokocúr) je cicavec žijúci na stromoch. Viskituje sa v Severnej Amerike, Európe a Afrike.

Zachod

ňjektorje veverički sú velmi inťeligentňje a napodobňujú správaňja ludí

Opis Edit

Veverka je asimetrická, čiže je asi 1 meťer dlhá, meťer visoká a meťer široká. V maťemaťike existuje aj vzorec na vípočet veverice:

a•a•a = veverka na treťju ve•ve = veve-rka

Poddruhi Edit

Veverka sa ďelí na ňjekolko poddruhou:

veverka hrdzavá (veverus ferumus) - jej názou je odvoďení od toho, že žije na šrotoviskách v Írsku

veverka hňedá (veverus fekalus) - žije v blízkosťi kanálou, preto sa jej hovorí aj veverka osratá

veverka čjerna (veverus černochus) - žije v uholních šachtách

veverka africká (veverus africanus) - žije v africkích pralesoch. Vidáva charakťerisťickí rev, ktorí sa dá lahko pomíliť s revom leva alebo leoparda

Potrava Edit

"Ta to skače po stromóch a ta luska orechi, mrcha jedna!"

- Nora Mojsejová

Medzi ludmi je rozšírená domjenka, že veverki sa živja orješkamí. Je to však len populárni blud. Veverka je od prírodi mesožravec. Živí sa vtákmi, ich mláďatamí a vlastňe všetkimí tvormi, ktorje žijú na stromoch. Africkí poddruh žere aj opice. Často sa stáva, že veverka zožere všetko na svojom strome a ňemá čo jesť. V tom prípaďe zljeza na zem a žere ruozňe hlodavce, mački, psi, srnce, jeleňe, ňjekedi aj vlki a medveďe. V Afrike a Inďii dokonca obviňujú ruozňe mačkovitje šelmi zo zmiznuťja ludí, hoci ňeveďja, že v skutočnosťi za tím boli veverki.

Ako bojovať s veverkamí Edit

Z viššje uveďeních rjadkou o potrave veverák viplíva, že veverki sú ňebezpečňje aj pre človeka. V ňjektorích oblasťjach kvuoli ňim platí pravidlo, že bez zbraňe do lesa aňi na krok. V tom prípaďe, ak stretňeťe vevericu, je potrebňje strjelať už z ďjalki skuor, ako si ona všimňe vás. V prípaďe boja ťelo-na-ťelo je však potrebňje kopnúť do hlavi a rozkroku podla toho, v akej sa nachádza polohe, napr. 69, 87, 23... Tjeto polohi sa však určujú len u veveríc s krvnou skupinou A poziťív. V prípaďe pohriznuťja alebo poškrabaňja je nutňje okamžiťe vihladať pomoc lekára. Veverice toťiž prenášajú ruozňe nákazlivje chorobi, napr. AIDS, tuberkulózu, vtáčju chrípku ,prasacju chrípku ,HIV atď. Ňjektorje prenášajú aj žltačku tipu D ( sú známe aj prípadi kedi človeka nakazili aj kvapavkou, sifilisom či dokonca nimfomáňiou).