FANDOM


"Turisťi robja borďeu, kďe to len iďe!!!"

- Jack Bauer

"Turistki ďebilňje! Pokazja každú zábavu!"

- Bača po vispatí sa s jednou turistkou

Turista (Homo turisťicus) je človek (presňejšje ludo), ktorí sa vivinuv z Homo sapjens.

Charakťerisťika, vískit a správaňja Edit

Tourists

Turisťi vo svojom tipickom oblečení

Turista je na prví človek ňerozoznaťelní od normálňeho pohladu. Líši sa však oblečeňím a správaňím. Tipickí turista má oblečeňje kraťasi, ťjelko alebo krátke tričko, na hlave má slňečňje okuláre a klobúk, na krku má fotoaparát. Ašak ňje vždi to tak musí biť. Tento opis platí len vťedi, ak sa nachádza v ťeplej oblasi alebo v letnom období. Inak muožu mať oblečeňje čokolvek.

Turisťi sa viskitujú úplňe všetkích konťiňentoch (dokonca aj v Antarkťíďe!) a vo všetkích prostreďjach od huor po mestá. Objavujú sa najme na plážach, pri historickích pamjatkach a na mjestach, ktorje ňjesú ňičím víňimočňje.

Marťin Parr, Tourists at Ground Zero

Turisťi a ich sprjevodca

Turisťi sa vždi pohibujú v malích stádach, ktorje veďe vodca, nazívaní sprjevodca. Pohibujú sa buď pešo alebo autobusom po vopred určenej trase. Živja sa buď fast-foodom, alebo konzervamí a suchím chlebom s maslom.

Turisťi majú ešťe jednu špecifickú vlastnosť, a tou je užívaňja fotoaparátu. Svoju cestu si duokladňe sfotografujú alebo natočja na kameru. Tímto sú povestní najme japonskí turisťi, ktorí si podla ňjektorích svedkou odfoťja dokonca aj obloženú žemlu.

Prirodzení ňeprjaťelá Edit

Turisťi majú aj prirodzeních ňeprjaťelou. Tí sa líšja od prostreďja, v ktorom sa nachádzajú. Sú to:

vlk - napr. Vlčko-Tlčko

medveď - napr. grizzli, koďjak, polárni medveď, medveď plášťoví, Macko Uško, Macko Pusík

mravce

aligátor

veverička

Send-more-tourists

Znački, ktorje ATF rozmjestňuje do ruoznich prostredí, abi odtrašili turistou

voďiči

zloďeji

Rómovja

lupiči

terorisťi

ATF

CTU - skratka Counťer Tourism Uňit- je to odnož ATF, ktorú založiu Jack Bauer

Chuck Norris

Ján Slota- vílučňe je proťi uhrskím turistom

Ťeletubjes

Pokemoni

Po ňeuveriťelňe dlhom 3-ročnom vipočúvaní sa ňjekolko jeďincou zadržjavaních<ďiv>bezpečnostnimí zložkamí CTU priznalo k príslušnosťi k turizmu.
Vec feat

Vec feat. Pio Squad - Turista