FANDOM


"Máťe pekňje more..."

-americkí mocnár George Bush počas míťingu USA-Slovensko-Rusko-Prusko
Slovenská republika
Sloveňja republic
SR mapa
Slovakia-coat-of-arms
Základňje údaje
Štátňje zrjaďeňja Republika - jeďiná ďemokraťická republika v strednej Európe
Úradňje jaziki Slovenčina (ňeoficijálňe sa užíva aj hutorčina, ňitránčina, trochárčina, bráťislavčina, goralčina, šariščina a iňje)
Hlavňje a največšje mesto Blava
Druhje največšje mesto Košice citi
Čleňeňja 8 štátou federácje (Prešporok D.C., Trnava wiňe staťe, Ňitra agro staťe, Trenčín fashion staťe, Žilina sheep staťe, Banská Bistrica gold staťe, Prešou salt staťe, Košice sťeeu staťe)
Najvišší bod Gerlachovskí (Stalinou) šťít (2 800 metrou a stále rasťje)
Najdlhšja reka Drin - V karajiňe Kvádou nad Grannou. Cisár M.Aureljus to povedau... ale Cezar rjekou fluvjus Vagus
Národná himnaNad farou sa pýska
Ďemografia
Rozloha 49 035 km2 (z toho oxidánti: 48 999 km2)
Počet obivaťelou 5 416 958 5 416 958 (ňerátajúc novonaroďeňje rómske a Čenkovej ďeťi/Kukuričňje ďeťi samozrejme)
Hustota osídleňja vela, jeden na druhom
Suseďja Hungárja, Čechja, Tahrowni stat, Aust(rau)ja, Šeng-hen
Ostatňje
Mocnár Ivan Gasparovicspán mocnár
PremierFobert Rico „muž činu“
Národní hrďina Vlaďimír Mečárosťjelaní politik
Zakladaťel štátu Mečár a Gašparovics...
Mena Slovenská eurokoruna (SEK)
Persona non grata Cikuláš Čurinda
internet tld .ks
HDP 86 753 miu. $ (najvjac v )

Slovensko (ňjektorje zdroje uvádzajú Slovinsko) je stredom vesmíru, galaxje, slňečnej sústavi, sveta a Európskej unie.

Šport Edit

Hokej Edit

Hokej je národním športom Slovenska, Kanadi, Laponska a Rusou (ktorí sa nazívajú Ruská federácja). Za jeho kolísku sa všeobecňe považuje Štrbskje Pleso. Prví medzinárodní zápas odohralo Slovensko na ZOH 1891 v Bukurešťi proťi Rovňíkovej Guiňei. V súčasnosťi už hrá hokej presňe 128 ludí. Slovensko vihralo Majstrovstvá sveta v roku 2002 PVT, keď trjumfovalo v pametnom finále nad Rusmi. Čo ňemožno visvetliť inač ňež tím, že reprazentácje súperou boli opitje našimí fanušikmi. Podla štaťisťickovednjeho ústavu SAV bi malo Slovensko ďalšje Majstrovstvá vihrať v roku 2021 PVT. Najslávňejší hokejisťickí reprezentanťi Slovenska: Pavou Országh, Ežo Hartman, Gábor Vlk, Mário Osa, Georgios Cherokee a Peťer Modrí. Najúspešňejší reprezentační treňer: Jozef Golonka a Erik Asimakopulos prípadňe Ďuro Mokrí...

FutbauEdit

Medzi najoblúbeňejšje športi na Slovensku patrí aj futbau. V poslednej dobe dosahuje Slovenskí kluboví, ale aj reprezentační futbau velkje úspechi. Slovenskje traďičňje timí, ako MFK Dubňica, MŠK Žilina, či FC Zlatje Moravce praviďelňe bojujú o popredňje umjestňeňja v európskich pohárovích súťažjach. Slovenská futbalová reprezentácja praviďelňe hráva na víznamních turnajoch, ako sú majstrovstvá sveta, či Európi. Za najlepšjeho Slovenskjeho futbalistu ťisícročja bou vihlásení Sewerin Gancarczik

MotorizmusEdit

Po vibudovaní pjaťeho okruhu Formuli 1 vzrastou záujem aj o motorizmus. Známim reprezentantom je aj náš velavážení mocnár Ivan Gašparovič, ktorí je praviďelním patrónom a čestním účastňíkom Preťekou Preťeki z vrchu - Pezinskí ďedoRalli jazďec Ivan Gašparovič. Takťjež preťekom sa venuje poslaňec Ján Cupber, toho ale diskvalifikovali po tom, čo zisťili, že palivo v svojej Škoďe 120 obohaťiu o slivovicu (trochu si logou aj on), čím ňedovoleňe užiu ňitro. Dňes už jazdí len na Plaistaťion.

Ostatňje športiEdit

(Ňe)víznamním predstaviťelom Slovenskjeho športu je aj Miki Maus, známi maratóňec a ciklista. Presláviu sa aj akrobaťickím ližovaňím, v ktorom zavjedou novú fintu, v odborních kruhoch nazívanú „šup ho do potoka a noha v ťahu“. K jeho največším úspechom patrí predposledňje mjesto v maratóňe o Stalinou pohár, Leňinou rád a Bushovu medailu. Ďalším športovcom je Ivan Masloš, ktorí je takí ďebiu, že aj v súťaži o največšjeho ďebila skončiu druhí. Venuje sa športovej privaťizácii, rekreačnjemu tuňelovaňju, skákaňju do reči a lezeňju na ňervi.

Histórja Edit

Velmi dávno Edit

Slovensko vzňiklo približňe 149 rokou P.V.T. (číslo 149 je prvočíslo). Puovodňe ňemalo žjadnich obivaťelou, čo však Boh na šjesti ďeň napraviu (číslo 6 je druhočíslo). Prví štát na území Slovenska sa volau Rímska Ríša, v nej vládli etňickí Starí Slováci na rozsjahlom území stredozeme. Z víznamních Starích Slovákou tohto obdobja treba spomenúť mená ako Cezar, Clauďjus a Haňibau (plním menom Haňibau Anťe Portas).

Ňeskuor v stredoveku sa Slovensko rozšírilo a zmeňilo názou na Velkje Slovensko ňjekedi v liťeratúre ňepresňe nazívaňje Velká Morava. Tu ňesmjeme obísť mená ako Svetopluk, Pribina, Ňitran a Gazdovská slaňina.

Nasledujúcich zhruba 1000 (číslo 1000 ňje je prvočíslo) rokou vládli Starí Slováci rozsjahlemu územju v konšpirácii abi ušetrili na DPH. Z tohto obdobja treba spomenúť Aťilu ako aj celú roďinu Arpádovcou.

Dávno Edit

V r. 1918 P.V.T. (číslo 1918 ňje je prvočíslo) Slovensko aňektovalo Česko a Malú Moravu.

Ňjektorje z tíchto novonadobudnutích území Slovensko počas 40-tich rokou 20. storočja zapožičalo svojmu vazalovi tzv. Ňemeckej ríši na čele s bábkovou vládou veďenou istím Adolfom Hitlerom / Gitlerom / Schickelgrúberom. Vímenou požadovalo pomoc pri rješení židovsko-rómskej otázki. Táto otázka bola virješená len do polovice. Druhá polovica - Rómska - ostáva ňevirješená dodňes a preto si Slovensko dočasňe zapožičaňje územja vzalo v roku 1945 (ňje je prvočíslo) speť pod vlastnú kontrolu.

Zhruba v tomto období presťahovalo Slovensko svoje hlavňje mesto z Pešťi do Prahi, kďe ňeskuor zruční Slovenskí staviťelá postavili prvje metro na sveťe. (Slovenskí staviťelá v súčasnosťi stavajú v Prešporku ešťe večšje metro. Jeho pracuvní názou je ríchlodráha, alebo cenťimetro.)

Ňedávno Edit

V roku 1993 P.V.T.(1993 je prvočíslo) Slovensko pokusňe uďelilo autonómju svojej západnej časťi (Česko a Malá Morava). Keďže sa však tento pokus ňevidariu, aňektovalo v roku 2004 Slovensko tjeto časťi speť, spolu s ďalšimí časťamí Európsko-Slovenskej unie.

Názou Edit

Slovensko bolo počas svojej histórje známe pod ruoznimi menamí. Najprú to bola Velkoslovenská ríša To tvrdí len Fico, kerí je z Topolčán, takže za to dám ruku do ohňa, ňeskuor v stredoveku to bola Rakúsko-Uhorková monarchja s bábkovou vládou rodu Hamburgerovcou.

Do roku 1918 mala Slovenská ríša názou Slovensko-Slovensko a odvťedi do roku 1993 Slovenskočesko. Vťedi moravskí Česi v pomlčkovej vojňe bojovali o názou Slovensko-Česko, čo sa im však ňepodarilo presaďiť. Dňes sa uhrská autonómna oblasť (nazívaná ťjež uhrskje okolje) snaží priraďiť karpatskje regióni k ich autonómnej diňo-kukuričnej oblasťi, ale náš národní buďiťel Ján Slota im to ňedovolí. A ňevjem, na čo bi im bolo pripojeňja k tomu ich Uhrsku - lebo to je jeden morálňe-politicki-ekonomicki zbankrotovaní štát...si muožeťe domisljeť... O ňjekolko rokou sa Slovensko premenuje na Slovácko. Po smrťi národnjeho buďiťela Jána Slotu buďe problem s uhrskím okolím, pretože ich už ňikdo ňebuďe zastrašovať, ale tento problem sa virješi, keď sa do parlamentu dostanú Jakub Mičuda a Miloš Peťjan, ktorí budú následňe menovaní štátom na Slotu II. a Slotu III. takže budú v politike už dvaja Slotovja a uhrskje okolje ňebuďe mať šancu. Ňjektorí ako Raptor c.c.s.c. Mičudovi a Peťjanovi ňeverja, a preto Raptor navrhuje, že zobere Slovensko pod svoje ochranňje krídla.

Chuck Edit

Slovensko ešťe ňikdi ňenavšťíviu Chuck Norris, to je jeďiní uňikát, ktorí Slovensko ešťe ňemá, inak to je dokonalí štát.

Heslá na každí ďeň Edit

  • Mali sťe dňes mizerní ďeň? Vedzťe že zajtra muože biť ešťe horší! (heslo Ficovej vládi)
  • Ancijáša, ten Fico ňeprestaňe! (reakcja na Mečjarove drísti, aj keď už ňje je vo vláďe)
  • Tak nám Miki pomáhaj! (bežní povzdich počas vládi Fica)
  • Doriťi! (reakcja voličou po víhre Fica vo volbách)
  • To je ono! (reakcja ludí na Slotove argumenti na Csákiho)


Seriózni článok Tento článok bou označení komuňitou za seriózni článok. Tento článok je kvalitní, absolútňe seriózni a pravďiví. Ak sťe sa na ňom bavili, ňeverili sťe mu alebo sa Vám ňepáčiu, sťe úchil a primiťív. Dobre vám tak!