FANDOM


Slovenská televízia

Bola vitvorená v rannom stredoveku Cisárom Ficušom, ktorí vimisleu túto korporácju na efekťívňe prepjeraňja peňazí slušních občanou. Už vťedi sa ukázalo, že sledovanosť tejto ťelevízje buďe na úrovňi bodu mrazu - 12 (Dvanásť ňje je prvočíslo). Relácje ako Pošta pre Jeba, komisár keks a mnoho ďalších len dopomohli na odpútaňja pozornosťi ludí na všaďe prítomňje okrádaňja a lži vládi cisára Ficuša. Všaďeprítomná reklama a meškaňja začjatku visokosledovaních zábavních relácií ako sú Ťeletubbjes len kazí meno tejto korporácje. V roku 2005 v tejto ťelevízii prebehla reforma a po smrťi Ficuša dosadou na trón cisár Janči. Započau sa boj proťi največším škodnocm štátu, proťi veveričkám. Títo škodci zabrali počas vládi veveričjaka Árpáda velkú časť nášho štátu a vitvorili velkje uhorkovo. Po smrťi Árpáda sa opovážiu otvoriť si ústa Janči, ktorí započau národnobuďiťelskje reči visjelať cez túto ťelevízju. Polka Slovenskjeho národa sa mu smeje a tá druhá Polka ho len fanaťicki počúva a sleduje športku za ktorú budú plaťiť všetci. Boje Slovákou proťi veveričjakom naberajú na obrátkach aj na hraňicjach nášho štátu kďe im náš hrdí národ ukazuje svoju ňekonvenčnú silu, respekťíve ďemencju. Junák Janči zaťjal fanaťizuje národ v streďe ďjaňja. Slovenská ťelevízja Jančiho ukazuje ako hrďinu, tankistu a Boha pre jednoduchí Slovenskí národ.