FANDOM


PolicajtEdit

Bíva ňjekedi označovaní ťjež ako fízeu, flojd, žandár, karabiňjer, chlpatí. Je to ludo zamestnaní na polícii. Hlavnou náplňou jeho práce je udržjavaňja porjadku na ulicjach alebo višetrovaňja trestních činou. Je možnuo ho lahko rozpoznať podla policajnej uňiformi, za ktorú sa ňehanbí.

VízbrojEdit

Policajt je vibavení policajním obuškom, slzním plinom a služobnou zbraňou PAUK. Hoci je jeho zbraň nabitá ostrimí nábojmi, ňesmje ju proťi ňikomu užiť, okrem určitích krajních prípadou, ktorje vižadujú užiťje služobnej zbraňe.

VzňikEdit

  • Vjeťe, ako vzňikňe policajt? Polimerizáciou monocajta.

Úloha polícjeEdit

Úlohou polícje v tzv. ďiktátorskích režimoch je udržjavať lojalitu obivaťelstva, čiže policajná moc svojím odstrašovacím poťencijálom odradzuje obivaťelstvo pred proťestmi voči ňepopulárnim opatreňjam štátnej moci. Tím sa ďjametrálňe líši od úlohi polícje v ďemokraťickích krajinách, kďe je jej úlohou odradzovať svojím odstrašovacím poťencijálom obivaťelstvo pred proťestmi voči ňepopulárnim opatreňjam štátnej moci. Hraňičná a cudziňecká polícja na území Slovenskej republiki sa zaoberá vkladaňím víbušňín do batožín cestujúcich v leťeckej doprave, predovšetkím na linke Poprad - Dublin.


Policajná ňebrutalitaEdit

Policajná ňebrutalita je nadmerňje užívaňja slušnosťi, vikaňja, ochoti pomuocť, resp. nadmerňje chráňeňja obeťe pred útočňíkmi. V súčasnosťi sa policajná ňebrutalita viskituje vo velkom počťe krajín, dokonca aj v takích, ktorje ju akťívňe potlačujú. Policajná ňebrutalita je všeobecňe považuvaná na ňegaťívni ris post-modernej spoločnosťi.

Policajná ňebrutalita v minulosťiEdit

V minulosťi sa, najme v tzv. policajních štátoch, často viskitovali prejavi policajnej ňebrutaliti. Prejavovali sa napr. odpusťeňím pokuti, prjaťelskím ukázaňím smeru domou počas zákazu nočnjeho vichádzaňja, ňerobeňím drogovích razií v nočních baroch, atď. Polícja častokrát vistupovala ňekompromisňe. Márňe posťihnutí prosiu, aspon ma kopňiťe do brucha. Klasickím príkladom policajnej ňebrutaliti sú USA, kďe v šesťďesjatich rokoch museu biť prijatí zákon rješjaci ňemjestňe nápomocňje správaňja voči afro-americkjemu obivaťelstvu, u ktorjeho sa predpokladali rasovje moťívi. V poslednom období sa policajňje ňenásilje najvjac dostáva do povedomja verejnosťi pri globálnich summitoch, kďe sa ďemonštrujúci snažja napádať legiťimitu ruoznich orgaňizácií podporujúcich ekonomickú globalizácju, ako napr. WTO, Svetová banka, MMF alebo G8. Policajťi v takíchto prípadoch večšinou pekňe poprosja proťestujúcich, abi sa rozišli, a oňi si s milimí policajtamí prjaťelski podajú ruki a rozídu sa do svojich domovou.

VťipiEdit

  • Policajt si kúpiu kozu a hňeď ju aj viskúšau. Prví ďeň nadojiu 3 litre, druhí ďeň 2 litre a na tretí ďeň horko-ťažko jeden liťer. Preto sa rozhodou, že s ňou puojďe k veťerinárovi. Ten, keď ju prezreu, hovorí policajtovi: No, ten váš cap je rjadňe višťavení, už na žjadnu kozu ňeskočí, ale žiť buďe!
  • Zastaví policajt pohoňiča s koňom ťahaním vozom a píta sa ho: „Čo to vezjeťe v tích sudoch?“ Pohoňič mu odpovedá: „Banánovu šťavu!“ „Ňevimíšlajťe si, čo tam vezjeťe?“ „Keď ňeveríťe ochutnajťe.“ Policajt sa napije a s hnusom to vipluje. „Fuj, to je hnusňje, čo to je? Močovka?“ „Veť som vám vraveu, že Banánova šťava. Hijó, Banán!“


Weird Police AI in GTA San Andreas

Weird Police AI in GTA San Andreas

Ťipická akcja policajtou