FANDOMPivko

Pohár čapovanjeho piva(pivka).

BEERZaujímavosťi Edit

 • Pivo je hmota, ktorá spája ludí(v ňjektorích prípadoch aj "Zvjeratá") rozličních rás, rozličnjeho veku, vjeri, vízoru, dokonca aj rozličních politickích názorou
 • Jeďiná skupina ludí, ktorích ňedokáže spojiť aňi pivo sú futbaloví fanúšikovja dvoch rozďjelnich klubou
 • Pivo ťjež zviknú volať miláčik, alebo zázrak
 • Pivo je ťjež najlepším prjaťelom človeka, najpopulárňejším spuosobom zábavi a ťjež tzv. "metlou ludstva"
 • Pivo je spolu s futbalom základom kultúri futbalovích fanúšikou
 • Pivo, pivo, pivo, pivo,...

Základ Piva Edit

Pre vírobu piva potrebujeme základňje surovini, volňe dostupňje v príroďe a aj v hipermarketoch. Timí surovinamí sú : Obilje, Voda, Chmel a Kvasinki. Okrem toho sa do piva pridáva ťjež láska, dobro, radosť, prosperita, opťimizmus, múdrosť a úsmev, v ruoznich množstvách. Ňezáleží na tom, kďe pivo užívaťe, či v krčme alebo doma, pivo má vždi rovnako blahodarní účinok na náš orgaňizmus, ako na ťelo - tak aj na misel. Recept

Pivo a Vitamíni Edit

Pivo obsahuje mnoho vitamínou a ďalších látok, ktorje pri strjedmej konzumácii blahodarňe puosobja na ludskí orgaňizmus. Víznamňje je zastúpeňja miňerálou v pive, okrem draslíka a soďíka, ktorje sú tu v prjazňivom pomere, obsahuje ťjež chloridi, vápňik, fosfor, horčík a kremík. Z vitamínou obsjahnutích v pive sú najvíznamňejšje vitamíni skupini B – thjamin, riboflavin, piridoxin, ňjacin a kiselina listová.

Druhi pív Edit

Samozrejme pre ich ňeskutočňe ňekoňečňje množstvo, je ňemožnuo ich vimenovať všetki, a okrem toho, jeden ludskí život je aj tak prikrátki na to abi volakdo mohou ochutnať všetki druhi pív na sveťe.

 • Slovenskje Pivá
  • Barbakan
  • Brigita
  • Corgoň
  • Cassovar
  • Čjerni barón
  • Čjerni bažant
  • Dominik
  • Gemer
  • Golem
  • Hell
  • Horďen
  • Jeger
  • Kachelmann
  • Kalťeňecker
  • Kalťenberg
  • Kamzík
  • Kelt
  • Kláštorní ležjak
  • Laviňe
  • Marína
  • Marťiňer
  • Palaťín
  • Popper
  • Porťer
  • Smední mňích
  • Starotopolčjanske pivo
  • Sťeiger
  • Sťein
  • Starí prameń
  • Šariš
  • Šíravar
  • Topvar
  • Urpín
  • Urpiňer
  • Zlatí bažant


Na Slovensku je pivo považuvaňje za lák, lásku, radosť, slasť a najlepšjeho prjaťela človeka, v Česku pivo znamená aj vjeru a zároveň aj základi českej ekonomiki. Preto je v Česku vjac druhou piva ako na Slovensku.

 • Českje Pivá
  • Ambrosjus
  • Arthur
  • Avar
  • Baronka
  • Baron Trenck
  • Bakalář
  • Bizon
  • Berounskí Medvěd
  • Bernard
  • Blaňickí rytíř
  • Braňík
  • Braun
  • Budějovický Budvar (Czechvar)
  • Březnice
  • Březňák
  • Car
  • Černá Hora
  • Černí Drak
  • Červení Drak
  • Dačickí
  • Dalešice
  • Dětenické pivo
  • Diplomat
  • Doktor
  • Derer
  • Dudák
  • Eggenberg
  • Ferďinand
  • Gambrinus
  • Gerhard
  • Granát
  • Harrach
  • Holan
  • Holba
  • Hostan
  • Hubertus
  • Hukvaldskje pivo
  • Chodovar
  • Janáček
  • Jarošou
  • Ježek
  • Kácou
  • Kern
  • Klášťer
  • Konrád
  • Koutskje pivo
  • Krakonoš
  • Krisťián
  • Krušovice
  • Kvasar
  • Královar
  • Lašskí Vulkán
  • Litoveu
  • Lipan
  • Lipňickí ležák
  • Lev (HK)
  • Lobkowicz
  • Lorec
  • Louni
  • Měšťan
  • Maestro
  • Medlešice
  • Modrá hvězda
  • Ňektar
  • Novopackje pivo
  • Novoměstský ležák
  • Novic
  • Opat
  • Ostravar
  • Otakar
  • Pardál
  • Pegas
  • Permon
  • Pernšťejn
  • Pivrňec
  • Platan
  • Podkováň
  • Podlužan
  • Podskalák
  • Polička
  • Postřižinské
  • Poutňík
  • Prazdroj
  • Primátor
  • Prokop
  • Purkmistr
  • Pitlák
  • Raďegast
  • Rebeu
  • Rampuš
  • Rambousek
  • Regent
  • Richard
  • Rohozec
  • Rychtář
  • Samson
  • Starobrno
  • Sedm kulí
  • Staropramen
  • Staročech
  • Skalák
  • Suchdolskí Jeňík
  • Svatí Norbert
  • Svijani
  • Svitavák
  • Švihák
  • Trubač
  • Valášek
  • Valdšťejn
  • Velkopopovickí Kozeu
  • Velkoribňickí Hastrman
  • Velvet
  • Velichovskí Forman
  • Vraťislav
  • Vsacan
  • Viškovskje pivo
  • Xaver
  • Zámeckí pivovar Oslavani
  • Záviš
  • Zlatopramen
  • Zlatovar
  • Zubr
  • Žambereckí Kaňec
  • Žaťec