FANDOM


Mafja (PC hra) Edit

MAffja

Hlavňje postavi

Mafja je akčná počítačová hra od firmi Nasa politika s.r.o.. Višla v roku 2005 pred parlamentnimí volbamí a má politicko-vulgárni charakťer.

Obsah Edit

"Každí sa musí ňejako živiť. Je ťažká doba. Život v mesťe ňje je žjadna slasť, zvlášť ťeraz, keď žjadna robota ňje je zrovna vínosná. Vždi som si doprjal trochu pohodlá v starom politickom kresle a so spoločnosťou whiski, MP3 a lúšťeňím Sudoku počas prejavou ďalších politickích kanďidátou, som sa ponárau do hlbokích úvah o živoťe. Ale večšinou som brázďiu ulice, ktorje som poznau ako svoju dlaň a klamau som ludí z jednjeho mesta do druhjeho. Tím to pre mňa zhaslo. Vždi som chceu robiť pocťivo svoju prácu, abi som sa na druhí ďeň mohou spokojňe prebuďiť a ňeprísť tak o tento vínosní flek klamára. Volám sa Thomas Rob Fico, som politik a toto je muoj príbeh."

Začjatok

"Vždi som sa ťešiu na chvílu, keď buďem muocť odstaviť svoju káru, skontrolovať jej stav, zapáliť si cigu a rozmíšlať, ako prežijem zvišok dňa. Bola jeseň roku 2004. Práve som zaparkovau svoju Auďinu na krajňicu a zasňeňe som hlaďeu aňi ňevjem kam. Bežní ďeň, ťešiu som sa na sprchu a posťel, na ženu i milenku. Dňes mi už ňič iňje ňemuože chíbať. Moje predstavi o ,pokojnej, noci bi sa naplňili kebi... Spoza rohu sa ozvala rana ako z ďela, zostau som zmeťeňe stáť, ale moja zvedavosť bola večšja. Pomali som kráčau k rohu budovi, keď sa predo mnou vinorila hlaveň zbraňe a za ňou dokonale oblečení muž. Za ňím sa dotackau ďalší, pravďepodobňe jeho parťák, tackavou chuodzou sa doplaziu k mojej Auďiňe a zakričau: „Ríchlo preč!“ Bolo mi jasňje, čo treba robiť. Ňezostávalo mi ňič iňje, ako vihovjeť tímto gentlemanom a uspokojiť ich želaňja. Idila dňešnjeho večera sa rozplinula ako predstava dobrej politickej reči na stretnutí sňemu."


Prvá misja z celkovjeho počtu 20-ťich začína práve v Robovej Auďiňe, ktorou musíťe ujsť od prenasledovaťelou a svojich zákazňíkou zavjesť do bezpečja, do Gašparovičovho baru.


"Po dobre odveďenej práci som dostau tučnú odmenu a na druhí ďeň sa spokojňe hrám na politika, lenže ...

Práve som si dávau obedňajšju prestávku na ňeďalekej Shellke, keď prišli ku mňe kamoši, ktorím som minulú noc ušjeu. Boli to gorili Belu Morella. Započali bejzbolkamí rozbíjať moju Auďinu a chistali sa aj na mňa. Ňeďaleko bou Gašparovičou bar, a tak som sa rozhodou, že bi mi mohli dňes na oplátku pomuocť oňi. Bežau som ako dosratí po celej Prešporku až som nakoňjec doraziu do baru. S prenasledovaťelmi bou koňjec, skončili ňjekďe v kanáli, ale čo buďe so mnou? Som bez práce, ako buďem žiť? Don Gašparovič mi však ponúkou prácu, ktorú som museu zobrať, ak som chceu prežiť.

A tak som sa stau jedním z ňich. Jedním zo zatracuvaních, ňenáviďeních, podlích, ňečestních a zlích. Stau som sa poslancom...


Sprjevodca hrou Edit

Roďina

  • Thomas Rob Fico - Tommi je hlavnou postavou celej hri. Bívalí politik sa pripojiu ku Gašparovičovej roďiňe a užíva si života. Časom sa mu započňe rípať v hlave červík pochibností, kďe až leží hraňica, kedi ochraňuje mestá SR zákonmi, a kedi bezhlavo klame voličou, alebo ho roďina natolko zďeťerminuje, že sa z ňeho staňe chladnokrvní premier?
  • Don Gašparovič - Vo svojej podstaťe prjaťelskí pán, ktorí sa ňesnaží všetko rješiť tvrdím pravím hákom do ňeprjaťelskích radou, ašak keď ho volakdo nahňevaná (napr. novinári), dokáže im to vráťiť svojim povestním úďerom tlami. Je to človek milujúci porjadok, predovšetkím vo svojej politickej straňe. (Ale na pána Corleona z Kmotra ňemá.)
  • Paulje Slota - Šef Gašparovičovho úďernjeho komanda. Príliš eňergickí chlapík, ktorí dokáže každú akcju naplánovať do detailou a pri útokoch na Cigáňou a Kurťizáni stojí v prvej líňii so svojou silnou papulou. Vzhladom k ňjekolkonásobnej sezóňe, ktorú krúťi na alkoholovom poli, začína sa časom ňeovládať a spuosobuje jeden škandál za druhím. I cez to všetko je Thomasou najlepší kamoš.
  • Vlaďisam Mečjar - Cez mohutní vzrast sa jedná o prekvapivo ťichjeho a kludnjeho chlapíka vo vláďe. Na poradách pred jednotlivimí prípravnimí rečamí toho moc ňenahovorí, ale vonku je ovela platňejší, pretože keď je mimo budovi NR SR mení sa na štvanú zver, ktorá je ňelútostná voči ostatním. Tommi mu pár razi zachráňi krk, takže navzájom ňedajú na seba dopusťiť.
  • Mickei Frank Dzurinda - Puosobí dojmom útleho a ťichjeho politika. Ašak patrí medzi akťívnich členou maratónu a ciklisťiki. Medzitím zabezpečuje zmluvi a kontrakti roďini s okolitimí orgaňizácjami a podňikaťelmi. Stará sa aj o financovaňja a kriťizovaňja hlášok, ktorje pred tím poveďja jeho "braťja".
  • Vincenzo Kaliňák - Velkí kamarát Thomasa. Zabezpečuje dovoz zbraní pre roďinu.
  • Ralph Harabin - Koktaví politik, čo sa tíka reagovaňja a vijadrovaňja sa na otázki doťerních novinárou, ale na druhej straňe skvelí mechaňik a írečňík. Fica učí čajzovať novje druhi áut.
  • Luigi Urbáňi - Stará sa o dobrje meno Gašparovičovho baru. Má zmisel pre porjadok - ňevítaních hostí (novinárou) strjela brokovňicou hňeď od pultu.

Úhlavní ňeprjaťelá

  • Don Bela Morello - Hlavní ňeprjaťel Gašparovičovej roďini. Veční rivau v boji o nadvládu celej Prešporku v snahe pripojiť ju k Uhrsku, a veční sok a opoňent v Raďe NR. Patrí mu velká časť Petržalki, zopár borďelou a uhrskích buťikou. Vplivom svojich goríl z Hungarje sa snaží ohrozovať firmi, ktorje patrja Gašparovičovi. Zaťjal mu to vichádza...
  • Sergio Csaki Morello - Mladší brat Belu. Vlastní zopár zeleňino-ovocinárskich obchodou, ktorimí zabezpečuje dovoz zeleňini a ovocja z Uhrska. Naviše mu patrí skupinka ludí, ktorích viužíva na vípalňíctvo.