FANDOM"Jiří Jánošík bil uherskí Žid."

- Miloš Zeman

"Legendu o Jánošíkovi, ktorí bojovau proťi socijálňemu útlaku, muožu národu vzjať len duchovní bezdomovci alebo národní ignoranťi."

- Róbert Fico

"Luďja, za čo?!?!"

- Juraj Jánošík o svojej poprave

"Za rebro! Za rebro!"

- Lud o Jánošíkovej poprave


Janosik

Juraj Jánošík

Juraj (v Polsku známi ako Jerzi) Jánošík bou legendárni akční hrďina, prví socjalista velkí vzor Slovenskej vládi a podla najnovších vískumou aj zakladaťel prvej komuňisťickej strani na Slovensku.

Histórja Edit

Juraj Jánošík sa naroďiu v roku 1688 v Ťerchovej. Chceu sa stať kňazom, ale jeho oťec ťažko pracuvau a mau hrozňe malí duochodok. Rozhodou sa, že buďe bojovať proťi ňespravodlivím nadrjaďením a vládcom. Zoznámiu sa so zbojňíckou bandou, ktorí vjedou známi Janko Hraško. Poraziu ho v súboji a stau sa kapitánom. Najprú započau pašovať do Polska hračkárske gulički, takzvaňje marmance. Ňeskuor však započau pašovať eroťickje časopisi, vďaka čomu sa presláviu. Oňedlho s tím však prestau a započau so svojou bandou zbíjať. Prepadávau len bohatích, lebo chudobní ňič ňemali. Podla ňjektorích povestí okradou aj Helenu Vondráčkovú a dokonca aj Chucka Norrisa. Zbíjau asi 2 roki a temer všetok lup sponzorski venovau svojej ďeďiňe (časť si samozrejme nachau). Zemepáňi, náčelňíci policajních zborou a celje Uhrsko ho ňeznášali a ustavičňe sa ho snažili chiťiť. Vipísali na ňeho odmenu 10 000 dolárou. Jeho chiťeňím poverili ozbrojeních sluhou, ktorí sa nazívali pinďúri. Ašak pokusi chiťiť ho vždi skončili zle, lebo Jánošík mau moderňje zbraňe a legendárni kevlaroví opasok, ktorí odrážau gulki. Každí pokus skončiu masakrom. Raz sa im to však podarilo. Raz ho frajerka zavolala do krčmi (v skutočnosťi to bola uhrská agentka). Keď sa tam dostaviu, proťivná svokra mu pod nohi hoďila marmance, ktorje predtím pašovau do zahraňičja. Spadou (podla ňjektorích povestí sa strepau, zmrdau alebo zdrbau) na zem a jeho kamaráťi, ktorí boli v skutočnosťi pinďúri, sa na ňeho vrhli. Bou postavení pred súd a bou odsúďení na „zaveseňja za gule do vetru”. Trest bou vikonaní v roku 1713. Po jeho smrťi sa veďeňja bandi chopiu Ján Slota a banda si dala meno SNS.

Ňjektorí historici tvrďja, že Jánošík ňikdi ňeexistovau, poprípaďe bou volakdo iní, napr. obchodňík, sňiper s mušketou, dokonca aj Freddi Krueger s valaškou. Podla ňjektorích ťeórií je dokonca páchaťelom, ktorí napadou Hedvigu Malinovú.


Životňje motto Edit

"Ber veci tak, ako prídu."

Kultúrňe spracuvaňjaEdit

Jánošíkove príbehi boli aj ruozňe spracuvaňje. Tu je zoznam:

Operi Edit

 • Smrť Jánošíkova - najoblúbeňejšja opera v Uhrsku
 • Svadba Jánošíkova
 • Pohreb Jánošíkou

Filmi Edit

 • Smrtonosná pasca (Jánošík, ďje hard!, 1989, USA, Uhrsko)
 • Smrtonosná zbraň (Lethau valaška, 1990, USA)
 • Na skle malovaňje (známi aj ako Ktorí ďebiu mi čarbau na okno?!, 1995, SR)
 • Matrix (1999, USA)
 • Ťerminátor 2 (Ťerminator 2: Jánošík Judgment Dai, 2003, USA, Uhrsko)

Najslávňejší predstaviťelá JánošíkaEdit


Jánošíkove zbraňe Edit

Spočjatku Jánošík užívau svoje vlastňje zbraňe, ktorje našjeu doma:

Ašak Ján Slota mu pomocou stroja času poslau moderňje zbraňe (pre ňeho z budúcnosťi):

 • pištole
  • Beretta 92
  • Glock 18
  • Ďesert eagle
 • samopali
  • HK MP5
  • Uzi
  • FN P90
 • brokovňice
 • útočňje puški

S tímito zbraňamí mau nad pinďúrmi prevahu. V osudní ďeň si ich do krčmi ňevzau a preto ho chiťili.