FANDOM


"Iďem pozdraviť toho starjeho chuja."

- Ivan Gašparovič

"Na druhej straňe si mislím, že Slovensko ňjekedi, žjalbohu, a ňjekedi je to aj chvalabohu, že žjalbohu, že na Slovensku predsa len tá pracuvná sila je ešťe stále lacňejšja a ťeraz, chvalabohu, že je lacňejšja."

-Mocnár Ivan Gašparovič takto jednoducho a zrozumiťelňe visvetliu víhodi Slovenska v období svetovej finančnej krízi.
Štátni znak SR

Štátni znak Slovenska.

Ivan Gašparovič (ňjekedi aj Gašpar-ovič či Googlovič,je súčasnou hlavou Slovenskej republiki. Reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojim rozhodovaňím zabezpečuje rjadni chod ústavních orgánou. Je čestním nosiťelom ťitulu Starí ujo. V mocnárskom úraďe je už od roku 2004.

Základňje údaje Edit

Gasparovic

Ivan rozmíšla, prečo za ňím stojí ten ďivní chlapík.

Keďže je ostatním (ostatní ňje je číslo) mocnárom Slovenskej republiki, muože sa hrďiť aj čestnimí ťitulmi Starí ujo (ktorí sám vimisleu)a mocnár hlavi štátu (ťjež). Jeho zálubou je prednášaňja kriťickích správ o stave SR, ktorje ňikoho ňekriťizujú. Ďalšou zálubou je motošport (Homo AnťiRetardus) a reklama súkromních spoločností. Je zároveň prvím registrovaním človekom, ktorjemu sa dokonale podarilo strčiť do cudzej riťi. Hrá na fujare. Čo sa tíka cudzích jazikou, ako sám povedau, okrem svojho rodnjeho jazika ovláda len svoj rodní jazik. Ivan Gašparovič ňepochádza z incestnjeho vzťahu, ako bi sa dalo na prví pohlad predpokladať, jeho roďičja ho však počali na kolotoči v Užhorode.

Mocnárom je už druhje volebňje obdobje. Za tú dobu zdokonaliu svoju hru na fujare a ťjež sa naučiu choďiť poštvornožki nahí. Údajňe ťjež prestau fajčiť Hi-Hi trávu. Svoju budúcnosť ňevidí, pretože ju ňechce viďeť. Je príliš starí a aj on sám vje, že do 10-15 rokou zomrje. Čo mohou, to si už odtrtkau, pretože erekcja už ťjež ňje je to, čo kedisi za socjalizmu bívala.

Všeobecňje znalosťi o interneťe.
Ivan Googlovič

Ivan Googlovič