FANDOM


DPMK - dopravní podňik mesta Košice je známi vďaka svojej jeďiňečnosťi, ktorá spočíva v nasadzovaní čo najmenších autobusou, trolejbusou a električák na najzaťažeňejšje spoje v rannej špičke. Často sa vám tak stáva, že zaťjal, čo vi ráno cestujeťe do centra mesta, kďe cestuje večšina obivaťelou perifernich oblastí a ňemuožeťe nastúpiť do preplňenej malilinkaťej Karosi B 932E, zastaví za ňou kĺbová Karosa B 941 smerujúca z vašej periferje na inú periferju s dvoma pasažjermi. DPMK je ťjež známi svojou spolahlivosťou. Dopravňje prostrjedki DPMK ňikdi ňemeškajú vjac ako 7 minút. Ak autobus, trolejbus, alebo električka mešká vjac ako 7 minút, muožeťe sa spolahnúť, že už ňepríďe.

800px-Karosa

malilinkatá Karosa B 932E

800px-Karosa B 941

Zvečša prázdná kĺbová Karosa B 941

Histórja Edit

Dopravní podňik mesta Košice je pokračovaťelom prevádzki najstaršej mestskej hromadnej dopravi na Slovensku. Už v roku 1891 bola
Logo-dpmk
v Košicjach prevádzkovaná kolajová doprava. Na verejnosť preňikli správi, že sa mau od vťedi prví krát moderňizovať vozoví park, no primátor Košíc a ťjež ňeoficijálni vajda mjestnej časťi Luňík IX odklepou dotácje puovodňe určeňje pre DPMK na upratovaňja tohto sídliska.
Víňimočňje linki Edit

Za najzaujímavejšju linku v Košicjach možno celkom určiťe označiť linku číslo 11, ktorá premáva na trase Námesťje "osloboďiťelou" - Luňík IX sídlisko. Na trase premávajú najluxusňejšje vozi, akje má DPMK k ďispozícii - Ikarus 280. V autobusoch premávajúcich na tejto linke je ňepretržiťe dvojica revízorou a nástup do autobusu je povolení víhradňe cez predňje dvere. V autobusoch linki č. 11 je ťjež časťejší vískit príslušňíkou mestskej polícje. Tjeto opatreňja zavjedlo košickje mestskje zastupiťelstvo, abi ochráňilo rómsku menšinu pred ruoznimi živlamí, ktorje bi mohli ohroziť život, zdravje, alebo majetok tohoto chráňenjeho druhu obivaťelstva.


Voďiči DPMK Edit

Prjemerní voďič dopravnjeho prostrjedku DPMK je 45 roční, psichicki narušení muž, ktorí ňemá pojem o čase, vísledkom čoho sú
Rovnosati 3

Novje uňiformi voďičou DPMK. ...v pozadí si muožeťe všimnúť najnovší moďeu košickích električák

ňeustále meškaňja a viňechávaňja spojou, či podrážďeňje reakcje na čokolvek. Vzhladom k tímto skutočnosťjam ňjeje ňič víňimočňje vipočuť si počas jazdi v ňjektorom z dopravních prostrjedkoch hlasňje nadávaňja voďičou na cestujúcich, ktorí sú takí drzí, že si dovolili voďiča upozorňiť na meškaňja.

Najnovšje majú voďiči DPMK vifasovať uňiformi, za ktorje má dopravní podňik vihoďiť 60 000 €.
Skvosti vo vozovom parku Edit

Ikarus 280 Edit

Ikarus-luceňja

Ťisícki ludí po celom sveťe si želajú viďeť podobní nápis aj na svojom ikaruse

Medzi najzaujímavejšje kúski vo vozovom parku určiťe patrí Ikarus 280. Tento ňesmrťelní autobus má mnoho víňimočních vlastností.
Ikarus-280

Legenda - Ikarus 280

V zákrutách dokáže jazďiť na troch kolesách a stav jeho okjen a dverí dokáže navoďiť pocit jazdi v kabrioleťe, keďže vám počas jazdi v ňom ňeustále veje háro.


Solaris Urbino 15 Edit

Tento tátoš je medzi cestujúcimí populárni vďaka piroshow, ktorje sa často konajú v jeho zadnej časťi.

Su-15

Solaris Urbino 15 - známi ťjež, ako "pirobus"

Trolejbusi Edit

V roku 1993 započali okrem električák a autobusou zapĺňať Košickje cesti aj trolejbusi.

Dodňes sa ňevje, kdo dostau tento mimorjadňe ďebilní nápad - zavjesť v Košicjach ňeskutočňe pomalú trolejbusovú dopravu. Našťasťje si kompeťentní uvedomili, že je to totálna pičovina a tak nám po Košicjach behajú len dve trolejbusovje linki, ktorje majú v podstaťe rovnakú trasu.
800px-Skoda 14TrM

Košickí trolejbus, mjestnimi nazívaní aj "pomalá pičovina"
Električki Edit

Električki jazďja v Košicjach už od roku 1891. Žjal, pre obrovskje vídavki, ktorje má mesto so sídliskom Luňík IX a s tím súvisjacou ďebilitou mestskjeho zastupiťelstva a aj vďaka tomu, že električki na Luňík IX ňejazďja, čiže ňemuožu zraňiť, zabiť, alebo ňejakím iním spuosobom ohroziť život, zdravje, alebo majetok rómou, odvťedi ňebola vikonaná žjadna obnova traťe a tak sa občas stáva, že sa ňejaká tá električka vikolají. Z tohto duovodu uprednostňujú Košičaňja cestovaňja Autobusmi.

Električki Ke

Košickje električki a 119 rokou stará trať

P1340762-r539 res

Vikolajeňja električki - v Košicjach ňič víňimočňje


Pozri ťjež Edit


Seriózni článok Tento článok bou označení komuňitou za seriózni článok. Tento článok je kvalitní, absolútňe seriózni a pravďiví. Ak sťe sa na ňom bavili, ňeverili sťe mu alebo sa Vám ňepáčiu, sťe úchil a primiťív. Dobre vám tak!