FANDOM


"V ZSSR ti ňečítaš histórju, ale histórja číta ťeba."

- Chruščou o histórii CCCP

CCCP - Capko Cupká Cez Pole, alebo aj ZSSR - Zasraní Slovenskí Socjalista Robertko, alebo aj USSR - Uňja Slovenskích Sladkovodních Ríb, chorá krajina na víchoďe. Je to to istje, ale existuje vjacej názvou abi zmjatli proťivňíka. Je to velká chorá krajina víchodňe od Československa, kďe je velkje všetko, pretože tam bola epidemja megalomáňja. Hovorí sa, že vraj zvez je už mŕtvi, ale v skutočnosťi ešťe stále žije v našich srdcjach. ZSSR je volní a čisto dobrovolní spolok republík, o čom svedčí aj názou zvez sovjetskich socjalisťickích republík, ktorí je zaužívaní najme v ňeodbornej liťeratúre.

SimpsonsUSSR

ZSSR žije v našich srdcjach

Je to zvláštna krajina. Naprák ňeustálemu pokroku a víťazstvám stále vjac zaostávala za ostatním svetom. Mnohí si ju mílá s Ruskom, od ktorjeho sa však vírazňe ňeodlišuje.

Národi Edit

V CCCP ňje sú národi, pretože ZSSR je inťernacionálni a Chuck Norris zakázau. Naprák tomu sa tu dá po usilovnom hladaní nájsť vjac národou ako v Rusku. Ale treba sa naozaj snažiť, lebo stríčko Jožo oceloví Stalin ich všetki dobre schovau.

Ďementkracja Edit

V ZSSR a aj v Rusku a hlavňe v ruskej armáďe je skvelá ďemokracja a sloboda rozhodovaňja sa.

Ruská ďemokracja

Skvelá ruská sloboda:Človek si muože vibrať klaďivo, kosák, alebo červenú hvjezdu

P291c1c5f hvjezda

Rješeňja ako si vibrať naraz všetki 3 možnosťi

(Medzi)národní hrďinovja a zakladaťelá ZSSR Edit

 • John "Lemon" Leňin - Bou spevák hudobnej skupini Chrobáci a chceu sa zaraďiť aj do skupini Kiss, ale ho odraďiu Chuck Norris, keď mu povedau, že ich ňemá rád. Urobiu velkú revolúcju a občjansku vojnu proťi vlastním a založiu si vlastní štát.
 • Karou Marx - (vlastním menom Král Karou Mars ) Vimisleu Komuňizmus a bou medzi prvimí ucťjevačmi Chucka Norrisa, začo ho Mossad nakaziu kožnou chorobou. Chuck Norris ho pomsťiu tím, že vtrhou rovno do centráli Mossadu. Tento incident bou doňedávna prísňe utajovaní, dokonca aj samotním Mossadom aj Chuckom Norrisom, ale od toho-koho-ňetreba-menovať, teda Mečjar sa to dozveďeu Noví Čas a od ňeho Ňeciklopeďja. Hovorí sa dokonca, že je to Boh, ktorí stvoriu socjalisťickí raj, pretože okrem Chucka Norrisa je jeďiní, kdo prežiu útok agentou Mossadu.
 • Stalin - Oceloví muž, stríko Pinochja. Druhí je Mont Blanc. Narjaďiu svetje čistki, ktorje očisťili Červenú armádu od všetkích zlích oppozičních dzurindovskích geňerálou, pretože tuňelovali ZSSR a Moskvu. Jeden dokonca vikopau tuňeu až do Inďje, ale ho chiťili. Raz sa vidau na svetú Čjernu horu, poraďiť sa s Chuckom Norrisom, Stanom (pozor, ňje Satanom) a Marxom, kďe dostau 10 prikázaní. Po tom naňho zaútočiu jeďiní človek ktorjemu Stalin veriu. A to bou največší klamár v histórii ludsva Hitler, ktorjeho však s pomocou počasja a všetkích svetích poraziu (viz Druhej svetovej vojňe ). Okrem injeho bou aj velkí spisovaťel.
Stalin

Málokto o tom vje, ale Stalin bou aj spisovaťel. Písau večšinou romanťickú poesiu. Vjac sa o ňom dozvjeťe v hlavnom článku tu:Stalin

10 komuňisťickích prikázaní Edit

 • 1.- Chuck Norris a Marx sú tvoji jeďiní bohovja a Leňin je ich prorok. Ňebuďeš mať iních bohou okrem Ňich.
 • 2.- Ich podobu určuje ňeomilná strana a jej premier má vždi pravdu.
 • 3.- Svoj majetok odovzdáš štátu a jeho čistjemu učeňju slúžiť buďeš do skonaňja.
 • 4.- Ňevezmeš mená našej vjeri nadarmo a všetki svoje otázki podrobíš cenzúre. Rozumješ???
 • 5.- Buďeš ňeprestajňe pracuvať, ale 1. máj a ďeň víročja revolúcje osláviš sprjevodom.
 • 6.- Cťi otca štát a matku stranu, abi si zotrvať mohou v tejto krajiňe naveki.
 • 7.- Ňezabiješ, iba ak trjedňeho ňeprjaťela a voliča SDKÚ.
 • 8.- Ňeukradňeš funkcionárovi auto aňi iní hnuťelní a ňehnuťelní majetok a ňeporušíš vjeru v Pravdu, ktorú káže Fico.
 • 9.- Vislovíš krivje sveďectvo proťi blížňemu svojmu pre blaho gulagu (viz ňižšje).
 • 10.- Ňepožjadaš blahobit zhňitjeho západu, aňi ňeuveríš klamstvám Dzurindu.

Populárňe mjesta Edit

Gulag - vela Sovjetou tam chodí na rekreačnú agroturisťiku. Vikonávajú ruozňe verejnoprospešňje práce a hrajú paintball s dozorcamí. Ňjektorím je tam tak dobre, že sa už odťjal ňevráťja a dokonca sa aňi ňeozvú.

Sibír - Prjestor obívaní Rusmi, ňikdo ňevje čo je tam, ale každí vje, že tam je (keď už ňič iňje tak aspon zima).

Moskva - Mesto, kďe sídlá samozvaní rusko-čínski vodcovja Pu ťin, Jel cin a najnovšje aj čisto ruskí vodca Medveďev a na námestí vistavujú luďom mŕtvoli. A ešťe k tomu mŕtvolu ich národnjeho hrďinu!!! Ňehorázňe toto!

Čečensko - Časť Ruska v strednej Európe. Vstup na vlastňje riziko.

Histórja Edit

"Tu ti ňečítaš histórju, ale histórja číta ťeba"

Sovjetfatherland

ZSSR existovau od roku 1917 do roku 1991. Vivešťiu tak Nostradamus, takže sa to muselo stať. ZSSR vo svojej histórii prekonau aj zlje časi aj horšje časi.

Už od začjatku bolo jasňje ktorím smerom sa buďe uberať vívoj ZSSR (obrázo vpravo)


Slušnosť Edit

Na kažďej návšťeve sa pokladá za slušňje dať si trocha vodki.
USSR0303

odmjetnuťje pohárika sa pokladá za urážku

Malo bi sa dodržjavať viššje uveďeňje ďesatoro. Inak luďja sú tam velmi prjaťelskí. Luďja sú nábožní, najvjac je tam pravoslávnich, lavoslávnich a komuňistou. Verja v Pravdu.


Ekonomika Edit

Keď Juro Gagarin leťeu do vesmíru, stretou tam Boha. Spítau sa ho, prečo u ňich tak často prší. Boh vibrau kňihu džunglí, našjeu tam ZSSR a prečítau mu: Sovjetski Zvez: Posraná ekonomika, 2X ďenňe spláchnuť.


Seriózni článok Tento článok bou označení komuňitou za seriózni článok. Tento článok je kvalitní, absolútňe seriózni a pravďiví. Ak sťe sa na ňom bavili, ňeverili sťe mu alebo sa Vám ňepáčiu, sťe úchil a primiťív. Dobre vám tak!