FANDOM


Škola (mučjareň, vezňica...) je večšinou stará ňepotrebná budova kďe sa školá ludovja. Ďalšja defiňícja muože biť aj Š.K.O.L.A. čiže Šjalená kultúrna orgaňizácja luciferínskich anilfailbetou.

LudovjaEdit

 • učiťel, učiťelka
 • rjaďiťel
 • školňík
 • upratovačka
 • kuchárka

Škola snou

Učiťel/ka je vlastňe ludo ktorí (m)učí ostatních ludou. Najčasťejšje ňejakimí tupimí vzorcamí z maťemaťiki. Temer na kažďej hoďiňe vibere ňejakjeho luda a v prjebehu jednej minúti sa snaží zisťiť, čo sa ludo ňenaučiu a ohodnotí ho známkou 5 (počuj "peť") ktorú následňe zapíše do ludovho buzerlistu (žjacka kňižka).Večšina učiťelou bíva starích a zatrpknutích.Ich prezívki su Paloši,Piče. Učiťel velmi rád dáva ňeohláseňje písomki. Najme v uhrskej oblasťi rozoberá ťemaťiku Hedvigi Malinovkovej!

Rjaďiťel bíva večšinou tuční štiridsať roční ujko s okulármi ktorí rjaďi celú školu. Sídli v rjaďiťelňi. Občas učí ňejakje predmeti a je najprísňejší ludo viskitujúci sa na škole.

Školňík sa stará o funkčnosť vecí na škole. Snaží sa opravovať zvandalizovaňje veci ale večšinou má škola z toho velkje tudle. Rád buzeruje ňevinních ludou. Súčasťou jeho práce je aj bezočivje viužívaňja unaveních a zmoreních žjakou na manuálnu prácu.

Upratovačka je najmenej plaťení ludo-zamestnaňec na škole. Po skončení viučovaňja (mučeňja, kalerábovaňja, buzerácje...) naklusá do trjedi s mokrou handrou a pucuje okná a zem.

Kuchárka je 60-ročná babička v bjelom oblečení a sjeťkou na hlave. Stará sa o praviďelnú dodávku UHO (univerźalna hňedá omáčka) v školskej jedálňi. Tvári sa, že vje variť, pozor na to.

Realita

Hlavňje mjestnosťiEdit

 • trjeda (mučjareň)
 • kabiňet
 • rjaďiťelňa
 • vívarovňa
 • školská jedáleň

Trjeda (takťjež nazívaná ako mučjareň) je najpočetňejšja mjestnosť viskitujúca sa na škole. Nachádzame v nej starje, počmáraňje, (temer) rozpadnutje lavice a stolički. Pred lavicamí nachádzame kaťedru (odborňe nazívaná kaťedrála) kďe sídli (m)učiťel. Na sťeňe bíva umjestňená stará tabula z plechu.

Kabiňet - v kabiňeťe sídlá učiťelá. Večšinou je tam ňeporjadok a v kreslách sa vivaluje učiťel chlastajúci kávu. Sú tam schovaňje otázki a odpoveďe z písomák. V období prvjeho apríla muožeme v kabiňetoch nájsť ňejakje petardi, pasce na mišja podobňe od štuďentou.

Rjaďiťelňa je mjestnosť kďe nachádzame rjaďiťela alebo rjaďiťelku. Bívajú tam predvolaní najvzorňejší žjaci školi na navrhnuťje odmeni pokarhaňja rjaďiťelom školi.

Vívarovňa, kuchiňa. Jedna z najhnusňejších mjest na škole. Vivára sa tam UHO (universálna hňedá omáčka), grcki a podobňje vívari ktorje sa ňeskuor podávajú v jedálňi. Vívarovňu spoznáme podla ňeuveriťelňe odpornjeho smradu ktorí sa valí z hrncou a šporákou.

Školská jedáleň bíva večšinou prepojená s vívarovňou. Cez ďjeru v sťeňe sa podávajú grcki (pozri Vívarovňa) na taňjeri ktorí je podla pravidla rozbití . Toto svinstvo sa následňe je príborom, ktorí je poohíbaní do najruozňejších tvarou, najčasťejšje do hákovitích a špirálovitích. Najčasťejším jedlom bíva slávna universálna hňedá omáčka (UHO) ktorá sa skladá z ňeinďenťifikovaťelních látok. Ako príloha zvičajňe bívajú zemjaki z roku 1697 P.V.T. (to je prvočíslo alebo plesňiví chljeb z časou Jura Jánošíka). Na piťje bíva mljeko alebo ňejaká prifarbená grcka v pohári.

PredmetiEdit

 • učebňica
 • zošit
 • visvedčeňja

Učebňica je kňiha plná hovaďín, skresleních informácií a občas porna. Až 99% všetkích učebňíc sú starje, dotrhaňje a popísaňje braki, z ktorích sa ňedá čítať. Keďže sa každoročňe predáva mladšjemu ročňíku stráca sa jej životnosť.

Zošit je vlastňe učebňica vitvorená žjakom. Na konci školskjeho roku sa večšinou trhá alebo spaluje.

Ťahákje to druhí rozum žjaka , je to učiná vihovorka na ňeučeňja ,pri načapaňi bíva 5.

Visvedčeňja je ten najstrašňejší dokument. Štuďent je povinní ho ukázať roďičom, za čo je prichistaná primeraná odmena:

 • remeň
 • varecha
 • domáce práce
 • zaracha (odborňe nazívaňje Ňepuojďešzapočítačabastaviróza)
 • UHO po domácki, večšínou špenát
 • v prípaďe čistjeho 5 je možnuo viužiť aj tvrdší kaliber
 • a ak majú roďičja aspon ňejakje IQ, tak užijú pravítko (u bezdomovcou je to klasická facka)